THƯ VIỆN CỦA KAFFA

NUOVA SIMONELLI

BROCHURE
1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr – [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Việt ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Anh ]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1G – [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Việt ]
BẢN VẼ KỸ THUẬT
1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1G – [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Việt ]

VICTORIA ARDUINO

BROCHURE
1 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Anh ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One – [ Tiếng Anh ]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 Bản đồ hệ thống nước (H2O) Việt Nam – [ Tiếng Việt ]
2 Bộ sưu tập sản phẩm nổi bật thương hiệu Melitta – [ Tiếng Việt ]
3 Kiến thức về cà phê – [ Tiếng Việt ]

TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

Bản đồ hệ thống
1 Bản đồ hệ thống nước (H2O) Việt Nam – [ Tiếng Việt ]
2 Kiến thức về cà phê – [ Tiếng Việt ]