Thông tin về vận chuyển và giao nhận


The Kaffa giao hàng cho khách hàng theo một trong hai hình thức như sau :

– Trực tiếp giao hàng tận tay khách hàng trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: trong vòng 02
ngày làm việc;
– Giao hàng qua trung gian vận chuyển: đối với đơn hàng giao ở các tỉnh thành khác, áp dụng phí
giao hàng theo giá cước bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển.

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp
chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận :

– Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chứng từ/hóa đơn phải luôn được giao
kèm với hàng hóa khi nhận hàng tại The Kaffa. Đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu đơn vị gửi hàng
phải mở niêm phong để kiểm tra chứng từ/hóa đơn giao kèm.
– Ghi nhận, lập biên bản và thông báo cho The Kaffa trong trường hợp khách hàng phát hiện hóa
đơn/chứng từ bị thất lạc/thiếu khi giao hàng cho khách hàng.

Lưu ý:

Tất cả hàng hoá The Kaffa gửi qua đơn vị vận chuyển đều được cân trọng lượng, dán niêm phong
trước khi gửi.
Trường hợp giao hàng chậm trễ do đơn vị vận chuyển, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với bên đối tác
để có thể giao hàng tới khách hàng trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp bất khả kháng, chúng
tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để thông báo thời gian giao hàng chậm hơn dự kiến do phát
sinh từ đơn vị vận chuyển